Diş Hekimliği Fakültesi

ÖĞRENCİ GELİŞİM PROGRAMLARI

06.10.2023

Dekanlığımız uhdesinde planlanan Öğrenci Gelişim Programları kapsamında ilk eğitim akademik başarısı yüksek olan ilk 15 öğrenciye tanımlanmıştır.

Akademik olarak başarılı olan öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliği dahilinde ücretli olan bu tarz eğitimleri ücretsiz olarak almaları sağlanmaktadır.

Bu tarz akademik ve kişisel gelişimleri destekleyen özel eğitimler / kurslar Sağlıklı bireyler ve  Nitelikli eğitim sürdürülebilirlik maddelerini de desteklemektedir.