Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

Misyon

  1. Üst düzey bilgi-beceri ve özgüvene sahip, mesleki uygulamaları yetkin bir şekilde yapabilen, kendini sürekli geliştirebilen, etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, liderlik niteliği olan ve ekip üyesi olarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştiren,
  2. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan,
  3. Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, modern sağlık hizmeti sunan,
  4. Çalışanların, öğrencilerin, hastaların memnuniyetini ön planda tutan,
  5. Mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak

Vizyon

Diş hekimliği alanında nitelikli eğitim ve özgün çalışmalar yapan, dijital ve teknolojik gelişmelere önem veren, bu konuda Ar-Ge çalışmaları yürütmeyi planlayan, uluslararası alanda tanınmış lider bir fakülte olmaktır.