DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine hoş geldiniz. Diş hekimliği mesleği, bilim ile sanatın iç içe olduğu, eğitimi ve uygula - ması zor mesleklerden biridir. Öğrencilerimizi bu mesleğe hazırlarken amacımız; kaliteli bir eğitim vermenin yanı sıra, onların çağdaş bireyler olarak eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı ve rekabete açık olmalarını sağlamaktır. Bunların başarılabilmesi için gençlerimizin mutlu bir öğrencilik döneminden geçmeleri gerekir. Bizim tüm çabamız onlara bu ortamı sunmaktır.

Fakültemizde; ağız diş sağlığı alanındaki tüm teknolojik yenilikler ve sağlık sektöründeki gelişmeler yakından takip edilir. Hasta memnuniyetine büyük önem verilir ve yapılan tedavilerin kalitesi ön planda tutulur. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve kurumlar arası rekabet or - tamında var olmak için, planlama çalışmaları ve kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması gerekir. Fakültemizde; mali ve fiziki kaynaklarla, insan kaynaklarını daha verimli ve etkin hâle getirmek, kurumsal ve aka - demik anlamda gelişmeleri hızlandırmak için çalışmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; kendi değer - lerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, özgür düşünen, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı, rekabete açık diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında üst düzey sağlık hizmetleri sunan bir kurumdur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir fakülte olmayı hedeflemekteyiz.

Bir diğer hedefimiz, öğrenciler ve akademisyen adayları tarafından ön - celikle tercih edilen bir fakülte olmaktır. Fakültemizde üst düzey eğitim verilerek yetişen diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler her yerde aranan ve tercih edilen kişiler olmalıdır.

Hasta tedavisi ve topluma verilen hizmetteki hedefimiz; etik değerlere saygılı,hasta haklarına duyarlı, hizmet kalitesine özen gösteren ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetleri alanında ülkemizde lider bir kurum olmaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, tüm paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde olan, geri bildirime dayalı istekler doğrul - tusunda değişime açık, çalışanların memnuniyetini sağlayan, mensubu olmakla gurur duyulan bir kurum olmayı benimsemektedir.