DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Uzmanlık Eğitimi

Lisans eğitiminden sonra Diş Hekimi ünvanı ile mezun olan öğrenciler, Diş hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile yerleştikleri uzmanlık programına devam edebilirler.

Fakültemizde şaunda aktif olrak Ağız Diş Çene Cerrahisi A.D. Uzmanlık öğrencisi almaktadır.


Teslim edilecek belgeler aşağıda sunulmuştur.

Eğitime Başlama Dilekçesi

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak İçin İstenen Belgeler

Ek-1 İstenen Tetkikler

Not: Üniversitemize yerleşen tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.