DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRMESİ

26.12.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
        08/12/2018  tarihinde yayımlanan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Bölümünde görevlendirilecek öğretim görevlilerinin ön değerlendirilmesi; 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi gereğince  Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %60’ını, yabancı dil puanının %40’ını alarak ön değerlendirilmesi yapılmıştır. Ön değerlendirme tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürisi tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.
Birimi Diş Hekimliği
Bölümü Klinik Bilimler
Anabilim Dalı Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Kadro Unvanı Öğretim Görevlisi
Kadro Derecesi 3
Kadro Adedi 1
İlan No 8 Aralık 2018 Tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İlan
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih 25.12.18
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Sıra No Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil  (A+B)
Ön Değerlendirme Notu
SONUÇ 
( Ön değerlendirme puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen kadronun 10 katına kadar olan adaylar giriş sınavına girmeye hak kazanır.)
SINAV YERİ, TARİHİ ve SAATİ
Puan (A) %60 Puan (B) %40
1 AHMET FATİH KOCAER 82,20921 49,32553 57,50000 23,00000 72,32553 SINAVA GİRECEK Tuzla-Orhanlı Yerleşkesi  
2 GÖKHAN EKİNCİ 69,28885 41,57331 60,00000 24,00000 65,57331 SINAVA GİREMEZ 02.01.2019 Saat: 10.00

AÇIKLAMA: İlgili yönetmeliğin 6. Maddesi gereği sınava başvuracak adayın ALES sınav notunun en az 70 olması gerekmektedir.                                                             

Bu nedenle 2. aday sınava giriş hakkı kazanamamıştır.