Diş Hekimliği Fakültesi

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı; çürük, travma ve çeşitli anomaliler nedeniyle diş yapısında oluşan doku kayıplarını farklı dolgu maddeleriyle tedavi ederek, dişlerin form, fonksiyon ve estetiğini sağlamayı, aynı zamanda çürüklerin oluşmasını önleyici tedbirleri alarak koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmayı hedefleyen bilim dalıdır. Bir dişe dolgu yapılmasının nedenleri: Dişte çürük vs. nedenlerle oluşan doku kayıplarını gidermek, Çürüğün ilerlemesine ve yeniden başlamasına engel olmak, Fonksiyonel ve estetik bozuklukların önüne geçmektir. Endikasyona göre farklı dolgu materyalleri kullanılabilmektedir. Bunlar; amalgam, kompozit rezin, kompomer, rezin modifiye cam iyonomerdir. Adeziv teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak “estetik diş hekimliği uygulamaları” anabilim dalı bünyesinde yapılabilmektedir.

Yüksek kalitede didaktik ve klinik eğitimi çağdaş konservatif diş hekimliği disiplini içerisinde öğrenim görmekte olan fakültemiz öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programları ile de tüm mezun diş hekimlerine yaşam boyu sürdürülebilirlik için eğitim vermektir.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üye akademik personeli bünyesinde barındırmaktadır.