Diş Hekimliği Fakültesi

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nın amacı, dişlerin şekil bozuklukları ve eksiklikleri nedeniyle fonksiyonel, fonetik ve estetik kaybı olan hastaların rehabilitasyonunu sağlamaktır. Diş eksikliğinin sayısı ve konumu hastaların tedavi planlamasında önemli rol oynamaktadır. Bölümümüzde hastalarımız için en uygun tanı ve tedavi planı ortaya konarak diş veya implant destekli sabit ve hareketli protezler yapılmaktadır. Ayrıca toplumumuzun önemli bir kesiminde görülen çene yüz deformitelerinin ve eklem rahatsızlıklarının tedavisi de bölümümüzde gerçekleştirilmektedir.

Fiziki Olanaklar:

Anabilimdalımız bünyesinde bulunan öğretim üyesi kliniği diş protez laboratuvarı en son teknoloji cihaz ve ekipmanlarla sahiptir.

Lisans Eğitimi:

Birinci sınıf öğrencilerimize uygulamalı teorik lisans dersleri verilmektedir.