Diş Hekimliği Fakültesi

PERİODONTOLOJİ

Periodontoloji dişlerin ve dental implantların etrafındaki sert ve yumuşak dokuları klinik, mikroskobik ve biyokimyasal olarak inceleyen ve bu dokuları etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini inceleyen anabilim dalıdır. Periodontal hastalıklar dişeti hastalıkları olarakta adlandırılırlar. Dişeti hastalıklarını genel olarak gingivitis ve periodontitis olarak ayırabiliriz.

Gingivitis: Bakteriyel eklenti olan plak ve diştaşının diş yüzeyinde kalmasıyla dişetlerinde oluşan enflamasyona gingivitis denir. Toplumda görülme sıklığı %90 olan gingivitiste dişetlerinde kızarıklık, şişlik ve kanama görülebilir. Hafif şiddette görülen gingivitis vakasının  bir çoğu  günlük fırçalama ve diş ipi kullanımı ile iyileşebilir. Fakat sert eklenti dediğimiz diştaşı olan durumlarda dişhekimine başvurmak gerekmektedir. Gingivitis kemikte herhangi bir kayba neden olmaz, hastalık dişetiyle sınırlıdır.

Periodontitis: Gingivitis tedavi edilmediğinde periodontitis gelişebilir. Periodontitiste dişetine ilaveten dişi destekleyen kemikte de yıkım söz konusudur. Tedavi edilmediğinde dişin çekimine kadar gidebilir.

Anabilim Dalı bünyesinde sunulan tedavi hizmetleri;

Gingivitis Tedavisi

Periodontitis Tedavisi

Dişeti Çekilmelerine Yönelik İşlemler

Basit İmplant Cerrahisi Uygulamaları

İleri İmplant Cerrahisi Uygulamaları

Fiziki Olanaklar:

Anabilim dalı bünyesinde bulunan öğretim üyesi klinikleri ve genel anestezi birimi son teknoloji cihazlara sahiptir.